top of page

Filtning er den forarbejdningsproces, der får uldfibrene til at filte til et sammenhængende materiale og sidenhen krympe, så det bliver stærkt og holdbart.

Alle kan filte, og det er let at lære. Samtidig er det et håndværk, som man kan udvikle og forfine i mange retninger. Det kræver kendskab og fortrolighed med både råmateriale og teknikker og en hel del fornemmelse med hænderne. Filtning kan udvikle sig til en livslang nysgerrighed overfor både teknik og design.

 

Find litteratur og links om filning som håndværk

OM FILTNING

Contact

Filtning.nu samler og formidler forskellig dansk og udenlandsk viden om uld, filt og filtning. Det er blot en begyndelse. Vidensbanken om filtning vil forhåbentlig vokse og finde fodfæste og være til gavn for alle med interesse for filtehåndværket, for historien og for tekstile udtryksformer.

Sitet her vil hovedsagligt bestå at links, der kan lede til mere viden om dette fantastiske håndværk og spændende vidnesbyrd om menneskers foretagsomhed og kreativitet. Der kan desuden findes viden om, hvordan man kan filte til både hobbybrug og undervisning.

 

 

Uld

Uld er et råstof, som især i kolde egne af verden har haft stor betydning for menneskers liv. Uldfibre fra får har nogle særlige egenskaber, som gør dem istand til at filte, når de bearbejdes med fugt, varme og evt. sæbe. Uld fra forskellige fåreracer har helt forskellige egenskaber.

Mere viden om får og uld

Om Filtning

Filt i fortiden

I verdens kolde egne har uld og filtning til alle tider haft stor betydning for menneskers liv og overlevelse.

 

Her henvises til historiske beskrivelser af filt, til arkæologiske fund af filtede genstande og til nyere, traditionel filt.

Om moderne filtning

Talrige kunstnere og designere har brugt filten som udtryksform. Med internettet er visuel inspiration, teknikker og anvendelse blevet spredt ud i verden med rekordfart.

 

I 1970’erne blev filten genopdaget i den industrialiserede verden, i begyndelsen mest til hobbybrug. Nye teknikker blev opdaget og nye materialer taget i brug. Bobleplast og tørretumbler er nogle af landvindingerne, der har muliggjort helt andre teknikker end man kendte tidligere.

 

Nunofilt blev opfundet i Australien i 80’erne. Her kombineres fin merino med vævet tekstil, hvilket gør det muligt at skabe helt tynde tekstiler. Her indledtes en ny æra med filtet beklædning.

                            

Herunder vises hen til kunstnere og designere, der på helt forskellig vis udnytter uldens og filtningens særlige potentiale. Her vil man også finde henvisninger til virksomheder, der arbejder industrielt med filtning.

uld
om filtning i fortiden
Om moderne filtning

filtning.nu

Kontakt 

Filtning.nu er startet af Mette Østman i 2017, bl.a. med støtte fra Landbrugets Kulturfond.

www.metteoestman.dk

Thanks! Message sent.

bottom of page